Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.)
1 Τ- R 9.625.225 1.033 132 7.8 191.272.505 31.610.796
2 Τ-R 5.899.141 670 208 3.2 139.544.484 56.560.533
3 T,H,C 2.331.894 243 116 2.1 38.283.733 42.984.759
4 Lstart 1.920.361 217 73 3 25.744.401 27.893.567
5 VOGΜAK 1.131.563 137 676 0.2 14.093.973 185.285.376
6 A.W.T. 1.022.560 112 463 0.2 16.962.875 109.901.963
7 malt 712.159 77 54 1.4 16.926.889 6.252.793
8 STORM 252.271 29 32 0.9 6.088.887 26.559.835
9 VΟGΜΑΚ 124.354 22 27 0.8 3.629.312 2.359.252
10 Τ- R.. 62.543 7 2 3.5 1.875.397 843.286
11 VOGΜAΚ 48.736 7 30 0.2 1.243.244 5.090.502
12 A.W.T2 19.226 8 40 0.2 1.881.136 3.463.984
13 ~300~ 974 1 1 1 116.098 3.359
Θέση:
Αναζήτηση: