Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κυριαρχία κόσμου

Κάθε κόσμος χρειάζεται έναν νικητή, αλλά ποια ομάδα γενναίων αρχηγών θα συνεργαστεί για να κερδίσει στον Casual 3;

Για να δείξει τη δύναμή της, μία φυλή θα πρέπει να έχει στην κατοχή της το 57% των χωριών που ανήκουν σε παίκτες σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή η συνθήκη είναι γνωστή και ως ποσοστό κυριαρχίας μίας φυλής.

Για να αποτραπεί μία πρώιμη και δυσάρεστη νίκη, ο κόσμος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 360 ημερών προτού μία φυλή ανακηρυχθεί νικήτρια.

Κορυφαίες φυλές ανά κυριαρχία
T-R 58.4%
Τ-R 23%
A.W.T. 4.5%
Τ- R 4.2%
VOGΜAK 2.8%
T,H,C 1.3%
STORΜ 0.8%
STORM 0.5%
Τ- R.. 0.5%
ΕΝΩΜΑΧ 0.3%
malt 0.3%
VOGΜAΚ 0.2%
Ghetto 0.2%
ΛΚΟ 0.1%
ΟΥΚ1 0.1%
A.W.T2 0.1%
ΡΑΚΙ 0.1%
VΟGΜΑΚ 0.1%
air. 0.1%
ΣΑΡΙΣΑ 0.1%
Η Νίκη έχει επιτευχθεί!
Παλαιότητα κόσμου
360 / 360 ημέρες
Κορυφαία κυριαρχία
57% / 57%