Χάρτης Κατάταξη

00143-george1966-02

00143-george1966-02
Συντεταγμένες:568|436
Πόντοι:8.686
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)