Χάρτης Κατάταξη

0079

0079
Συντεταγμένες:525|515
Πόντοι:9.724
Παίκτης:dim4000
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)