Χάρτης Κατάταξη

00142-george1966-02

00142-george1966-02
Συντεταγμένες:568|435
Πόντοι:8.207
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)