Χάρτης Κατάταξη

..........

..........
Συντεταγμένες:526|425
Πόντοι:11.824
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)