Χάρτης Κατάταξη

Today was a good day 256

Today was a good day 256
Συντεταγμένες:521|425
Πόντοι:12.154
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)