Χάρτης Κατάταξη

lord t

lord t
Συντεταγμένες:573|525
Πόντοι:12.154
Παίκτης:lord t
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)