Χάρτης Κατάταξη

..........

..........
Συντεταγμένες:531|429
Πόντοι:9.994
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)