Χάρτης Κατάταξη

Wayne

Wayne
Συντεταγμένες:530|431
Πόντοι:10.150
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)