Χάρτης Κατάταξη

007

007
Συντεταγμένες:544|438
Πόντοι:9.113
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)