Χάρτης Κατάταξη

008

008
Συντεταγμένες:550|447
Πόντοι:9.781
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)