Χάρτης Κατάταξη

0000 Το χωριό του dim4000

0000 Το χωριό του dim4000
Συντεταγμένες:507|503
Πόντοι:9.844
Παίκτης:dim4000
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)