Χάρτης Κατάταξη

007

007
Συντεταγμένες:541|439
Πόντοι:9.736
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)