Χάρτης Κατάταξη

1μικρος αλεξανδρος

1μικρος αλεξανδρος
Συντεταγμένες:522|432
Πόντοι:9.976
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)