Χάρτης Κατάταξη

006

006
Συντεταγμένες:555|453
Πόντοι:8.270
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)