Χάρτης Κατάταξη

6μικρος αλεξανδρος

6μικρος αλεξανδρος
Συντεταγμένες:520|429
Πόντοι:9.417
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)