Χάρτης Κατάταξη

2μικρος αλεξανδρος

2μικρος αλεξανδρος
Συντεταγμένες:524|434
Πόντοι:9.761
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)