Χάρτης Κατάταξη

006

006
Συντεταγμένες:555|458
Πόντοι:9.111
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)