Χάρτης Κατάταξη

lord t

lord t
Συντεταγμένες:507|430
Πόντοι:12.528
Παίκτης:lord t
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)