Χάρτης Κατάταξη

Minotaur 005

Minotaur 005
Συντεταγμένες:556|467
Πόντοι:10.476
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)