Χάρτης Κατάταξη

Minotaur 004

Minotaur 004
Συντεταγμένες:561|475
Πόντοι:10.362
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)