Χάρτης Κατάταξη

006

006
Συντεταγμένες:545|454
Πόντοι:9.299
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)