Χάρτης Κατάταξη

Minotaur 001

Minotaur 001
Συντεταγμένες:559|475
Πόντοι:10.062
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)