Χάρτης Κατάταξη

002

002
Συντεταγμένες:557|472
Πόντοι:9.111
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)