Χάρτης Κατάταξη

4μικρος αλεξανδρος

4μικρος αλεξανδρος
Συντεταγμένες:517|439
Πόντοι:9.994
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)