Χάρτης Κατάταξη

005

005
Συντεταγμένες:543|451
Πόντοι:9.157
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)