Χάρτης Κατάταξη

001

001
Συντεταγμένες:562|485
Πόντοι:9.554
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)