Χάρτης Κατάταξη

8μικρος αλεξανδρος

8μικρος αλεξανδρος
Συντεταγμένες:515|440
Πόντοι:9.627
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)