Χάρτης Κατάταξη

Minotaur 007

Minotaur 007
Συντεταγμένες:556|476
Πόντοι:10.032
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)