Χάρτης Κατάταξη

5μικρος αλεξανδρος

5μικρος αλεξανδρος
Συντεταγμένες:519|443
Πόντοι:9.994
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)