Χάρτης Κατάταξη

0012

0012
Συντεταγμένες:516|509
Πόντοι:9.728
Παίκτης:dim4000
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)