Χάρτης Κατάταξη

005

005
Συντεταγμένες:542|462
Πόντοι:9.052
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)