Χάρτης Κατάταξη

gpfire5

gpfire5
Συντεταγμένες:524|450
Πόντοι:8.355
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)