Χάρτης Κατάταξη

0051

0051
Συντεταγμένες:550|506
Πόντοι:11.176
Παίκτης:dim4000
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)