Χάρτης Κατάταξη

006

006
Συντεταγμένες:540|531
Πόντοι:9.524
Παίκτης:dim4000
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)