Χάρτης Κατάταξη

Επεκταση1

Επεκταση1
Συντεταγμένες:530|459
Πόντοι:9.567
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)