Χάρτης Κατάταξη

cer wiliam26....

cer wiliam26....
Συντεταγμένες:500|449
Πόντοι:9.807
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)