Χάρτης Κατάταξη

Επεκταση

Επεκταση
Συντεταγμένες:531|460
Πόντοι:9.693
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)