Χάρτης Κατάταξη

0043

0043
Συντεταγμένες:547|517
Πόντοι:9.714
Παίκτης:dim4000
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)