Χάρτης Κατάταξη

003

003
Συντεταγμένες:532|473
Πόντοι:9.109
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)