Χάρτης Κατάταξη

004

004
Συντεταγμένες:520|456
Πόντοι:8.245
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)