Χάρτης Κατάταξη

003

003
Συντεταγμένες:534|467
Πόντοι:9.056
Παίκτης:soful
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)