Χάρτης Κατάταξη

0029

0029
Συντεταγμένες:499|498
Πόντοι:9.728
Παίκτης:dim4000
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Αναφορά ονόματος χωριού
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)