Χάρτης Κατάταξη

01 Τσιπροφονιας

01 Τσιπροφονιας
Συντεταγμένες:538|471
Πόντοι:8.661
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)