Χάρτης Κατάταξη

A.W.T

A.W.T
Συντεταγμένες:505|455
Πόντοι:9.261
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)