Χάρτης Κατάταξη

44:236:23

44:236:23
Συντεταγμένες:483|459
Πόντοι:10.173
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)