Χάρτης Κατάταξη

μικρος αλεξανδρος

μικρος αλεξανδρος
Συντεταγμένες:539|480
Πόντοι:10.362
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)