Χάρτης Κατάταξη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ1
Συντεταγμένες:485|461
Πόντοι:9.732
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)