Χάρτης Κατάταξη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ91

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ91
Συντεταγμένες:478|468
Πόντοι:9.365
Παίκτης:μικρος αλεξανδρος4
Φυλή:THC-RESTART
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)